Scroll to top

Biomecànica del ciclisme.

05. Biomecànica del ciclisme

Una correcta posició sobre la bici és imprescindible per obtenir el màxim rendiment de cada pedalada, així com per la prevenció de possibles lesions derivades de la pròpia pràctica del ciclisme. A través d’un anàlisi exhaustiu de tots els paràmetres relacionats amb la pedalada amb un potent sistema d’anàlisi de moviment (STT Systems – Cycling 2DMA), buscarem personalitzar la posició de cada ciclista tenint en compte les seves característiques antropomètriques, cinemàtiques i musculars per obtenir la màxima eficiència possible amb el màxim confort.

Serveis

Col·locació de cales

Oferim la opció que el ciclista pugui venir únicament a fer l’ajustament de les cales amb les sabates, assegurant-se d’aquesta manera que el punt de recolzament del peu amb el pedal és el correcte en funció de les seves característiques individuals.

Bike Fit Stt Systems – Cycling 2DMA

Aquest servei s’inicia amb una entrevista personal completa per conèixer antecedents mèdics i esportius que cal tenir en compte a l’hora de determinar els objectius principals del Bike Fit. Seguidament, es procedeix a fer una valoració completa sobre la bici dels angles i eixos mecànics. Un cop analitzats els valors obtinguts d’aquest primer anàlisi, l’objectiu consisteix en la configuració del tren inferior i superior per aconseguir la posició òptima en funció de les característiques individuals del ciclista. Aquesta configuració també inclou la col·locació correcta de les cales. Un cop realitzats els canvis considerats oportuns, es realitza una re-avaluació sobre la bici dels angles i eixos mecànics per quantificar i validar les modificacions aplicades. Finalment, es procedeix a registrar les mesures definitives de la bici i s’entrega l’informe que es genera de l’estudi biomecànic.

Bike Fit + Re-Test simulador

Aquest servei consta de 2 fases. La primera fase consta de la realització del Bike Fit, tal com s’ha explicat en el servei “Bike Fit Stt Systems – Cycling 2DMA”. Un cop realitzat aquest estudi, es deixa un període d’adaptació que sol ser de entre 2 i 4 setmanes, en el què el ciclista entrena amb les noves adaptacions. Seguidament, es fa la nova revisió on es sotmet al ciclista a una simulació d’etapa amb canvis de desnivell (Kickr Climb) i d’intensitat, controlant els Watts (Wahoo Kickr) a la vegada que es va controlant la posició del ciclista amb tots els sensors i aparells biomecànics. A través d’aquest anàlisis, s’elabora un document informatiu en què el biomecànic indica si el ciclista manté els paràmetres correctes quan varien situacions com pot ser el desnivell, intensitat o fatiga. D’aquesta manera, es pretén millorar el rendiment en les diferents situacions i prevenir lesions o molèsties.

Bike Fit + Re-Test amb anàlisis de lactat

Al igual que el servei anterior, el Bike Fit + Re-Test amb anàlisis de lactat compta amb 2 fases. La primera visita és igual, fent el “Bike Fit Stt Systems – Cycling 2DMA” amb els ajustaments necessaris i deixant un temps d’adaptació als canvis que s’apliquin.

La segona visita, a part d’utilitzar novament tots els sensors i aparells biomecànics, es realitza un test progressiu en el què es va modificant la pendent de desnivell (Kickr Climb) i la intensitat (Wahoo Kickr). A la vegada, un entrenador de ciclisme va agafant mostres de lactat abans de canviar de cada fase fins a arribar a un esforç màxim. Al acabar el test, s’elabora un document informatiu en què el biomecànic indica si el ciclista manté els paràmetres correctes a mida que es van augmentant els watts i el desnivell i hi ha més fatiga i acumulació de lactat. En aquest document, també hi consta una corba de lactat que permet identificar a quantes pulsacions i watts el ciclista te el seu llindar aeròbic i anaeròbic, la seva potència aeròbica màxima (PAM) i la seva màxima tolerància al lactat. D’aquesta manera, es pretén millorar el rendiment en les diferents situacions i prevenir lesions o molèsties.