Scroll to top

Entrenament Personal.

01. Entrenament Personal

L’exercici físic és imprescindible per gaudir d’un bon estat de salut. Tant si es tracta d’una persona que s’inicia en la pràctica d’exercici físic com si es tracta d’un esportista que busca una millora en el rendiment, és important comptar amb un professional que pugui valorar els objectius i oferir un servei individualitzat al client. La nostra metodologia de treball està enfocada a maximitzar els resultats aprofitant bé les sessions d’entrenament i adaptant-nos a l’evolució constant de cada persona.

Tipus d'entrenaments

Individual

Es tracta d’una sessió d’una hora en la qual es treballen  els objectiu establerts per a  cada persona de manera individualitzada. El fet de ser un entrenament individual permet a l’entrenador posar tota l’atenció en la tècnica d’execució dels exercicis. D’aquesta manera s’eviten possibles lesions derivades d’una incorrecta execució i es treu el màxim rendiment de cada exercici.

També oferim sessions de 30 minuts amb el dispositiu Miha Bodytech d’electroestimulació integral.

Duo

Els entrenaments personals DUO estan pensats per aquelles persones que vulguin entrenar en parella. Son sessions d’una hora amb un entrenador personal que adapta els exercicis segons els objectius de cada persona. En aquest tipus d’entrenament no és necessari que el nivell de les dues persones sigui similar, ja que disposem del material i els coneixements per adaptar-nos a les necessitats individuals de cadascú.

Boxa

Són entrenaments individuals o en parella amb un entrenador especialitzat en boxa. Durant les sessions (1h) es treballa la tècnica, la coordinació i la força a través dels diferents exercicis plantejats per l’entrenador. Aquests exercicis no inclouen mai combats ni amb l’entrenador ni amb la parella d’entrenament.  Els cops van dirigits a sacs o a les “manoples” que utilitza l’entrenador mentre indica les diferents seqüències de cops a fer durant cada assalt.