Scroll to top

Planificacions esportives.

03. Planificacions esportives

Aquest servei busca millorar el rendiment de l’usuari, independentment del seu nivell.

És un servei molt personalitzat, que s’adapta a les necessitats i preferències de cada esportista considerant aspectes com la disponibilitat horària de la qual es disposa. L’entrenador buscarà aconseguir una millora de l’estat físic de l’esportista a través d’una programació d’entrenaments orientada a buscar aquells pics de forma quan hi hagi les proves objectius al llarg de la temporada.

La programació dels entrenaments es basa en uns coneixements científics adquirits en formació a través de la carrera de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Màster en Alt Rendiment Esportiu i titulació de  director esportiu de ciclisme nivell 3 per la RFEC, entre d’altres titulacions.

El seguiment dels esportistes és un altre aspecte important i es compte amb la plataforma “Trainingpeaks” per la programació i seguiment dels entrenaments. A través d’aquest software d’entrenament, podem controlar les càrregues, analitzar entrenaments i tests i controlar l’evolució de l’esportista a través de diferents mètriques que fan una estimació de la fatiga i de l’estat de forma.

Des de Sportwin creiem que el millor entrenament és aquell que s’aconsegueix entre l’entrenador i l’esportista. D’aquesta manera posem el màxim de facilitats per una bona interacció i comunicació entre ambdós, així podem aconseguir que la programació sigui el més efectiva possible.